Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 261/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Złotoryi z 2015-01-27

Sygn. akt: III RC 261/14

POSTANOWIENIE

Dnia 27 stycznia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Złotoryi III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Tomasz Popiel

Protokolant : Bartosz Główczyński

po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2015 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy

z powództwa M. N.

przeciwko małoletniej S. N. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową A. N.

o obniżenie alimentów

oraz z powództwa A. N. działającej w imieniu małoletniej S. N.

przeciwko M. N.

o podwyższenie alimentów

p o s t a n a w i a:

I. umorzyć postępowanie,

II. koszty procesu między stronami wzajemnie znieść,

III. nie uiszczonymi kosztami sądowymi obciążyć Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Powód M. N. wniósł powództwo przeciwko małoletniej S. N., reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego A. N. o obniżenie alimentów.

A. N. działająca w imieniu małoletniej powódki S. N. wniosła natomiast pozew o podwyższenie alimentów przeciwko M. N..

Obie sprawy zostały połączone od wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia.

W trakcie toczącego się postępowania, na rozprawie która odbyła się przed
tut. Sądem w dniu 27 stycznia 2015 roku, z inicjatywy M. N., obie strony cofnęły wzajemnie wniesione powództwa. Obie strony wyraziły również zgodę na cofnięcie powództwa przez przeciwnika procesowego.

Zgodnie z treścią art. 355 § 1 kpc sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Pozew może być natomiast cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku ( art. 203 § 1 kpc). Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa. ( art. 203 § 4 kpc)

W związku z faktem, iż strony wzajemnie cofnęły wniesione powództwa, a okoliczności sprawy nie wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa Sąd uznał, iż dalsze prowadzenie sprawy stało się zbędne i postanowieniem z dnia 27 stycznia 2015 roku, na podstawie wyżej powołanego art. 355 § 1 kpc, umorzył postępowanie.

W związku z tym, iż strony nie żądały wzajemnie zwrotu kosztów procesu w związku z cofnięciem powództwa, Sąd wzajemnie zniósł te koszty zgodnie z art. 203 § 2 kpc.

Postanowienie o nie uiszczonych kosztach sądowych wydano w oparciu art. 102 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bartosz Główczyński
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Złotoryi
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Popiel
Data wytworzenia informacji: