Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
235

I C 1380/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2017-02-28

Data publikacji: 2017-11-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1380/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Piotr Krawczuk Protokolant : st. sekr. sądowy Bożena Zielińska po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2017 roku w Złotoryi na rozprawie spraw z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych w W. przeciwko J. G. , (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Proboszczowie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem
Czytaj więcej»

I Ns 328/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-09-27

Data publikacji: 2013-10-25

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 328/13 POSTANOWIENIE Z. , dnia 27 września 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Piotr Krawczuk Protokolant: st. sekr. sądowy Bożena Zielińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 września 2013 roku w Z. sprawy z wniosku B. J. przy udziale L. B. , T. W. i B. S. o stwierdzenie nabycia spadku po K. B. postanawia: I stwierdzić, że spadek po K. B. , zmarłym dnia 19 lutego 2013 roku w C. , ostatnio stale zamieszkałym w C. przy ulicy (...)
Czytaj więcej»

I Ns 437/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2012-12-28

Data publikacji: 2013-01-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: „Osłabienie pamięci, uwagi i koncentracji oraz wahania nastroju spadkodawcy, który jest osobą starszą, nie stanowią wystarczającej podstawy do stwierdzenia nieważności jego testamentu na podstawie art. 945 § 1 k.c., jeżeli spadkodawca zdawał sobie sprawę z faktu sporządzenia testamentu określonej treści i miał zachowaną wewnętrzną swobodę (...)
Sygn. akt I Ns 437/12 POSTANOWIENIE Z. , dnia 28 grudnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Piotr Krawczuk Protokolant: st. sekr. sądowy Bożena Zielińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 grudnia 2012 roku w Z. sprawy z wniosku D. M. przy udziale A. F. , J. F. (1) , M. F. (1) , S. F. , M. F. (2) , M. F. (3) , H. G. , Z. F. , P. G. , R. G. , R. B. , M. B. , E. B. , R. P. , B. R. , A. G. (1) , M. S. , A. G. (2) , B. F. i E. F. o stwierdzenie na
Czytaj więcej»

I Ns 347/11

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-02-01

Data publikacji: 2013-02-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 347/11 POSTANOWIENIE Dnia 01 lutego 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa Protokolant: Ewelina Bober po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z wniosku K. O. z udziałem E. O. (1) o podział majątku wspólnego p o s t a n a w i a: I ustalić, że udziały w majątku wspólnym K. O. i E. O. (1) są równe; II ustalić, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni K. O. i uczestnika postępo
Czytaj więcej»

I Ns 531/11

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-01-22

Data publikacji: 2013-02-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 531/11 POSTANOWIENIE Dnia 22 stycznia 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa Protokolant: Ewelina Bober po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z wniosku (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W. z udziałem J. Z. i T. Z. oraz K. Z. i A. Z. o zasiedzenie służebności przesyłu p o s t a n a w i a: I wniosek oddalić; II nakazać wnioskodawcy (...) Spółce z ograniczoną odpo
Czytaj więcej»

II K 66/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2018-02-28

Data publikacji: 2018-03-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 66/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Złotoryi II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Misiak Protokolant: Anna Rogalska przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Tomasza Łozińskiego po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2018 r. w Złotoryi sprawy J. B. (1) urodz. (...) w miejscowości R. syna S. i B. z d. W. oskarżonego o to, że: w dniu 18 sierpnia 2014 r. w K. , doprowadził w celu osiągnięcia korzyści majątkowej do nie
Czytaj więcej»

I C 350/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-04-19

Data publikacji: 2013-05-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: „W obrębie odpowiedzialności odszkodowawczej, przy obowiązywaniu zasady pełnej kompensacji szkody, która wynika z podstawowej normy art. 361 § 2 k.c., prawidłowo wykonana naprawa pojazdu ma za zadanie przywrócenie jego stanu technicznego, komfortu użytkowania i walorów estetycznych. Koszty, które należy w związku z tym ponieść, to wszelkie (...)
Sygn. akt I C 350/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Piotr Krawczuk Protokolant : st. sekr. sąd. Bożena Zielińska po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa S. S. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki S. S. kwotę 4.403,53 zł (czte
Czytaj więcej»

I C 366/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2016-01-13

Data publikacji: 2016-06-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 366/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Piotr Krawczuk Protokolant : st. sekr. sądowy Bożena Zielińska po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2016 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa H. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki H. O. kwotę 3000 zł (trzy tysiące złotych) z
Czytaj więcej»

I C 379/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-03-18

Data publikacji: 2013-04-10

trafność 100%

Sygn. akt: I C 379/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 marca 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Agnieszka Banach Protokolant : st. sekr. sądowy Łukasz Szliwa po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa D. M. i M. C. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. solidarnie na rzecz powodów D. M. i M.
Czytaj więcej»

I C 382/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2012-12-28

Data publikacji: 2013-01-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: „1. Najem lokalu zawiązuje się na podstawie umowy, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal do używania za zobowiązaniem najemcy opłacania umówionego czynszu (art. 659 § 1 k.c. w zw. z art. 680 k.c.). Istnienie stosunku najmu wymaga zatem zgodnych oświadczeń woli stron, a tylko wyjątkowo, gdy najem ma za przedmiot lokal (...)
Sygn. akt I C 382/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z. , dnia 28 grudnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Piotr Krawczuk Protokolant : st. sekr. sądowy Bożena Zielińska po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2012 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa Gminy Miejskiej Z. przeciwko P. W. i D. W. (1) o eksmisję I nakazuje pozwanym P. W. i D. W. (1) , aby opróżnili z rzeczy i opuścili lokal mieszkalny numer (...) położon
Czytaj więcej»