Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
276

III RC 378/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2012-11-06

Data publikacji: 2013-01-17

trafność 100%

Sygn. akt: III RC 378/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2012 r. Sąd Rejonowy w Złotoryi III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Jolanta Krutin Protokolant: Bartosz Główczyński po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2012 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko małoletniej M. K. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego J. K. o obniżenie alimentów I. obniża alimenty od powódki A. K. orzeczone wyrokiem zao
Czytaj więcej»

III RC 406/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2012-12-14

Data publikacji: 2013-01-17

trafność 100%

Sygn. akt: III RC 406/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Kazimierz Leżak Protokolant : Agnieszka Zatorska po rozpoznaniu w dniu11 grudnia 2012 roku w Z. na rozprawie sprawy z powództwa J. W. (1) działającej w imieniu małoletniej M. S. przeciwko A. S. o alimenty I zasądza od pozwanego A. S. na rzecz małoletniej powódki M. alimenty w kwocie po 300 (trzysta) zło
Czytaj więcej»

III RC 437/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-03-12

Data publikacji: 2013-04-05

trafność 100%

Sygn. akt: III RC 437/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2013 r. Sąd Rejonowy w Złotoryi III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Kazimierz Leżak Protokolant : Anna Kopeć po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa P. P. przeciwko małoletniemu Ł. P. reprezentowanemu przez przedstawicielkę ustawową U. M. o obniżenie alimentów I. oddala powództwo w całości, II. kosztami postępowania obciąża Skarb P
Czytaj więcej»

VII K 502/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2014-04-16

Data publikacji: 2014-04-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: V II K 502/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 27 marca 2014 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w J. w składzie: Przewodniczący: SSR Zygmunt Otto Protokolant: sekr. sądowy Sylwia Biernacka w obecności Prokuratora – Ewy Radomskiej po rozpoznaniu dnia 27 marca 2014 roku i w dniach poprzednich sprawy D. S. ( (...) ) urodzonego (...) w J. syna J. i B. z domu W. oskarżonego o to, że: w dniu 21 czerwca 2013 r. w J. przy ul. (...) , działając
Czytaj więcej»

VII W 30/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2014-04-16

Data publikacji: 2014-04-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VII W 30/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ J. , dnia 27 marca 2014r. Sąd Rejonowy w Złotoryi VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w J. w składzie: Przewodniczący SSR Zygmunt Otto Protokolant - sekr. sądowy Sylwia Biernacka w obecności oskarżyciela – ------------------------ po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2014 r. i w dniach poprzednich na rozprawie sprawy z wniosku Komendy Powiatowej Policji w Ś. W. Ż. urodzonego (...) w Ś. syna F. i F. z domu O. obwinionego o to, że: w d
Czytaj więcej»

III RC 115/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2018-04-19

Data publikacji: 2019-01-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: III RC 115/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 19 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Złotoryi III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Popiel Protokolant : Elżbieta Juszczyk po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2018 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa M. G. (1) przeciwko I. K. działającej w imieniu małoletniego M. G. (2) o obniżenie alimentów I oddala powództwo w całości, II nie uiszczonymi kosztami sądowymi obciąża Ska
Czytaj więcej»

III RC 122/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2018-12-12

Data publikacji: 2019-01-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

III RC 122/18 UZASADNIENIE W dniu 6 kwietnia 2018 roku powód W. N. wniósł o ustalenie, że jego obowiązek alimentacyjny względem pozwanego G. N. wygasł z dniem 30 czerwca 2013 r. W uzasadnieniu pozwu wskazał, iż pozwany jest już pełnoletni. Zakończył edukację i posiada odpowiednie przygotowane do zawodu. Nadal zamieszkuje z rodzicami i nie dokłada się do wspólnych opłat za utrzymanie domu. Pozwany okresowo podejmuje się prac dorywczych i dlatego posiada możliwości samodzielnego utrzymania. Według
Czytaj więcej»

III RC 140/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-02-21

Data publikacji: 2013-04-04

trafność 100%

Sygn. akt: III RC 140/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2013 r. Sąd Rejonowy w Złotoryi III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jolanta Krutin Protokolant : Bartosz Główczyński po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa B. P. działającej w imieniu małoletniego A. G. (1) przeciwko L. G. (1) o podwyższenie alimentów I. podwyższa alimenty od pozwanego L. G. (1) orzeczone wyrokiem Sądu Okręgowe
Czytaj więcej»

III RC 143/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2017-10-02

Data publikacji: 2018-01-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: III RC 143/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 2 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Złotoryi III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Popiel Protokolant : Elżbieta Juszczyk po rozpoznaniu w dniu 2 października 2017 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa M. B. przeciwko S. P. o roszczenie regresowe I oddala powództwo w całości, II nie uiszczonymi kosztami sądowymi obciąża Skarb Państwa. UZASADNIENIE M. B. wniosła o z
Czytaj więcej»

III RC 144/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2017-12-05

Data publikacji: 2018-01-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: III RC 144/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Joanna Nierzewska-Sosa Protokolant : Barbara Jasińska po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2017 roku w Z ł o t o r y i na rozprawie sprawy z powództwa M. T. (1) działającej w imieniu małoletniej N. T. przeciwko M. T. (2) o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt III RC 144/17 UZASADNIENIE M. T. (1) , działająca
Czytaj więcej»