Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
337

I C 25/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2016-03-17

Data publikacji: 2016-06-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 25/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa Protokolant : Małgorzata Gliwa po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2016 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa M. J. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda M. J. kwotę 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych) wraz
Czytaj więcej»

I C 21/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-06-10

Data publikacji: 2013-07-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 21/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa Protokolant : Ewelina Bober po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa A. A. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w C. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w C. na rzecz powódki A. A. kwotę 73.566,00 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset s
Czytaj więcej»

I C 64/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2012-12-19

Data publikacji: 2013-01-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: „Brak wezwania przyjmującego zamówienie do zmiany sposobu wykonania dzieła i wyznaczenia mu w tym celu w odpowiedniego terminu, o którym mowa w art. 636 § 1 k.c., nie odbiera oświadczeniu zamawiającego o odstąpieniu od umowy skutku prawnego w postaci rozwiązania umowy, gdy przyjmujący zamówienie uznaje złożone oświadczenie i wnosi o zapłatę (...)
Sygn. akt I C 64/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Piotr Krawczuk Protokolant : st. sekr. sądowy Bożena Zielińska po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2012 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa G. B. przeciwko B. Z. i P. Z. o zapłatę oraz z powództwa B. Z. i P. Z. przeciwko G. B. o zapłatę I zasądza solidarnie od B. Z. i P. Z. na rzecz G. B. kwotę 4294,74 zł (cztery
Czytaj więcej»

I C 65/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2012-11-14

Data publikacji: 2012-12-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: "Zadośćuczynienie pieniężne ustalone na podstawie art. 445 § 1 k.c. zachowa kompensacyjny charakter, gdy przy jego wymiarze, poza rozmiarem cierpień fizycznych i psychicznych, uwzględni się poziom życia poszkodowanego i uzasadnione tym potrzeby materialne, które poszkodowany może zaspokoić z przyznanego mu świadczenia, a przez to (...)
Sygn. akt: I C 65/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2012 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Piotr Krawczuk Protokolant : st. sekr. sądowy Bożena Zielińska po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2012 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda A. K. kwotę 6000 zł
Czytaj więcej»

I C 94/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-06-25

Data publikacji: 2013-09-10

trafność 100%

Sygn. akt I C 94/13 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 czerwca 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa Protokolant : Ewelina Bober po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa P. S. .á r.l. z siedzibą w Luxembourg przeciwko G. K. o zapłatę powództwo oddala. UZASADNIENIE Strona powodowa (...) . á. r. l. w Luxembourg w pozwie skierowanym przeciwko pozwanemu
Czytaj więcej»

I C 170/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-08-21

Data publikacji: 2013-10-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: Darowizna dokonana przez spadkodawcę przed więcej niź dziesięciu laty na rzecz małżonków do ich majątku, może być na podstawie art. 994 § 1 kc doliczona do spadku przy obliczaniu zachowku tylko w granicach wartości udziału w majątku wspólnym , jaki przysługuje temu z małżonków , który jest spadkobiercą lub osoba uprawniona do zachowku.
Sygn. akt I C 170/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 sierpnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Piotr Krawczuk Protokolant : st. sekr. sąd. Bożena Zielińska po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa M. C. (1) przeciwko R. C. o zapłatę I zasądza od pozwanego R. C. na rzecz powoda M. C. (1) kwotę 5.467,50 zł (pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesią
Czytaj więcej»

I C 175/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2012-11-30

Data publikacji: 2013-01-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: "Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, podyktowana jest wzrostem cen gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, w oparciu o zobiektyzowane kryteria, które mają wpływ na wartość nieruchomości, a nie ocenę profilu i kosztów działalności lub indywidualnych potrzeb (...)
Sygn. akt I C 175/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2012 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Piotr Krawczuk Protokolant : st. sekr. sądowy Bożena Zielińska po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2012 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R. przeciwko Skarbowi Państwa – Staroście (...) o zapłatę I ustala wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczyste
Czytaj więcej»

I C 281/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-04-09

Data publikacji: 2013-04-30

trafność 100%

Sygn. akt I C 281/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 kwietnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa Protokolant : Ewelina Bober po rozpoznaniu w dniu 09 kwietnia 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa T. Z. (1) przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. dawniej (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz pow
Czytaj więcej»

I C 252/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-03-08

Data publikacji: 2013-04-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: „Zamawiający może żądać od wykonawcy robót budowlanych naprawienia szkody wyrządzonej nienależytym wykonaniem zobowiązania na zasadach ogólnych przez zapłate odszkodowania, a odszkodowanie to obejmuje wszelkie ekonomicznie uzasadnione wydatki, które zamawiający poniósł lub które będzie musiał ponieść w celu doprowadzenia budynku do stanu (...)
Sygn. akt I C 252/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 marca 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Piotr Krawczuk Protokolant : st. sekr. sądowy Bożena Zielińska po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa P. K. (1) przeciwko A. W. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. W. na rzecz powódki P. K. (1) kwotę 38 263,99 zł (trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote dzie
Czytaj więcej»

I C 337/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-04-04

Data publikacji: 2013-04-26

trafność 100%

Sygn. akt I C 337/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 kwietnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa Protokolant : Ewelina Bober po rozpoznaniu w dniu 04 kwietnia 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa H. S. przeciwko B. P. o zapłatę I powództwo oddala; II zasądza od powoda H. S. na rzecz pozwanego B. P. kwotę 2.417 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. UZASADNIENIE
Czytaj więcej»