Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
278

I C 64/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2012-12-19

Data publikacji: 2013-01-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: „Brak wezwania przyjmującego zamówienie do zmiany sposobu wykonania dzieła i wyznaczenia mu w tym celu w odpowiedniego terminu, o którym mowa w art. 636 § 1 k.c., nie odbiera oświadczeniu zamawiającego o odstąpieniu od umowy skutku prawnego w postaci rozwiązania umowy, gdy przyjmujący zamówienie uznaje złożone oświadczenie i wnosi o zapłatę (...)
Sygn. akt I C 64/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Piotr Krawczuk Protokolant : st. sekr. sądowy Bożena Zielińska po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2012 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa G. B. przeciwko B. Z. i P. Z. o zapłatę oraz z powództwa B. Z. i P. Z. przeciwko G. B. o zapłatę I zasądza solidarnie od B. Z. i P. Z. na rzecz G. B. kwotę 4294,74 zł (cztery
Czytaj więcej»

I C 65/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2012-11-14

Data publikacji: 2012-12-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: "Zadośćuczynienie pieniężne ustalone na podstawie art. 445 § 1 k.c. zachowa kompensacyjny charakter, gdy przy jego wymiarze, poza rozmiarem cierpień fizycznych i psychicznych, uwzględni się poziom życia poszkodowanego i uzasadnione tym potrzeby materialne, które poszkodowany może zaspokoić z przyznanego mu świadczenia, a przez to (...)
Sygn. akt: I C 65/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2012 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Piotr Krawczuk Protokolant : st. sekr. sądowy Bożena Zielińska po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2012 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda A. K. kwotę 6000 zł
Czytaj więcej»

I C 64/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-08-13

Data publikacji: 2013-10-03

trafność 100%

Sygn. akt I C 64/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 sierpnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa Protokolant : Ewelina Bober po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.a. r.l w Luxembourgu przeciwko M. T. o zapłatę I powództwo oddala; II zasądza od strony powodowej (...) S.a. r.l w Luxembourgu na rzecz pozwanego M. T. kwotę 77,00 złotych tytu
Czytaj więcej»

I C 75/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-01-28

Data publikacji: 2013-03-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 75/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 stycznia 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa Protokolant : Ewelina Bober po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa J. D. (1) przeciwko B. P. o zapłatę I zasądza od pozwanej B. P. na rzecz powoda J. D. (1) kwotę 61.000 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) i 3.000 Euro (trzy tysiące euro) wraz z
Czytaj więcej»

I C 110/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-01-04

Data publikacji: 2013-03-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 110/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 stycznia 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa Protokolant : Łukasz Szliwa po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa D. M. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda D. M. kwotę 7.365,05 złotych (siedem tysięcy trzysta sześćdz
Czytaj więcej»

I C 170/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-08-21

Data publikacji: 2013-10-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: Darowizna dokonana przez spadkodawcę przed więcej niź dziesięciu laty na rzecz małżonków do ich majątku, może być na podstawie art. 994 § 1 kc doliczona do spadku przy obliczaniu zachowku tylko w granicach wartości udziału w majątku wspólnym , jaki przysługuje temu z małżonków , który jest spadkobiercą lub osoba uprawniona do zachowku.
Sygn. akt I C 170/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 sierpnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Piotr Krawczuk Protokolant : st. sekr. sąd. Bożena Zielińska po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa M. C. (1) przeciwko R. C. o zapłatę I zasądza od pozwanego R. C. na rzecz powoda M. C. (1) kwotę 5.467,50 zł (pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesią
Czytaj więcej»

I C 175/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2012-11-30

Data publikacji: 2013-01-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: "Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, podyktowana jest wzrostem cen gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, w oparciu o zobiektyzowane kryteria, które mają wpływ na wartość nieruchomości, a nie ocenę profilu i kosztów działalności lub indywidualnych potrzeb (...)
Sygn. akt I C 175/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2012 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Piotr Krawczuk Protokolant : st. sekr. sądowy Bożena Zielińska po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2012 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R. przeciwko Skarbowi Państwa – Staroście (...) o zapłatę I ustala wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczyste
Czytaj więcej»

I C 193/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-06-06

Data publikacji: 2013-07-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 193/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 czerwca 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa Protokolant : Ewelina Bober po rozpoznaniu w dniu 06 czerwca 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ulicy (...) w W. przeciwko R. S. o nakazanie I nakazuje pozwanemu R. S. , aby usunął z połaci dachowej nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej p
Czytaj więcej»

I C 234/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-02-15

Data publikacji: 2013-03-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 234/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa Protokolant : Ewelina Bober po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa Ł. G. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółce Akcyjnej w S. na rzecz powoda Ł. G. kwotę 5.871,00 zł (pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 401/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-08-13

Data publikacji: 2013-10-03

trafność 100%

Sygn. akt I C 401/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 sierpnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa Protokolant : Ewelina Bober po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda M. S. kwotę 4.876,04 zł (cztery tysiące osiemset siedemdzi
Czytaj więcej»