Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
327

III RC 155/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2017-02-21

Data publikacji: 2018-01-19

trafność 100%

Sygn. akt: III RC 155/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 21 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Złotoryi III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Popiel Protokolant : Elżbieta Juszczyk po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2017 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa K. M. działającej w imieniu małoletniej N. T. przeciwko S. T. o alimenty I. zasądza alimenty od pozwanego S. T. na rzecz małoletniej powódki N. T. w kwocie po 600 ( sześćset )
Czytaj więcej»

III RC 157/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2017-10-16

Data publikacji: 2019-01-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

III RC 157/17 UZASADNIENIE Powód S. K. w dniu 4 sierpnia 2017 roku wniósł do tut. Sądu pozew przeciwko M. K. w którym domagał się ustalenia, iż jego obowiązek alimentacyjny wobec pozwanej wygasł z dniem wniesienia powództwa, ewentualnie obniżenia alimentów z kwoty po 300 złotych do kwoty po 50 złotych miesięcznie. W uzasadnieniu powód wskazał, że w dniu 12 grudnia 2011 roku Sąd Okręgowy w Legnicy rozwiązał małżeństwo stron przez rozwód z wyłącznej winy powoda oraz zasądził od niego na rzecz pozw
Czytaj więcej»

III RC 161/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2017-10-16

Data publikacji: 2018-01-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 161/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 16 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Złotoryi III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Tomasz Popiel Protokolant: Elżbieta Juszczyk po rozpoznaniu w dniu 16 października 2017 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa A. N. przeciwko M. N. o ustanowienie rozdzielności majątkowej I. ustanawia z dniem 9 sierpnia 2017 rozdzielność majątkową między powodem A. N. , a pozwaną M. N. , k
Czytaj więcej»

III RC 171/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2015-10-21

Data publikacji: 2016-05-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: III RC 171/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 21 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Złotoryi III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Popiel Protokolant : Elżbieta Juszczyk po rozpoznaniu w dniu 19 października 2015 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa R. U. przeciwko A. U. o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł oraz o obniżenie alimentów I umarza postępowanie w przedmiocie pozwu o ustalenie, że obowiązek
Czytaj więcej»

III RC 166/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2015-07-29

Data publikacji: 2015-09-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: (...) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Jolanta Krutin Protokolant : Barbara Jasińska po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2015 roku w Z ł o t o r y i na rozprawie sprawy z powództwa B. F. przeciwko D. F. o alimenty I. oddala powództwo; II. zasądza od powódki B. F. na rzecz pozwanego D. F. kwotę 60 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. UZAS
Czytaj więcej»

III RC 155/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2018-01-29

Data publikacji: 2019-01-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: III RC 155/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 29 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Złotoryi III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Popiel Protokolant : Elżbieta Juszczyk po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2018 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa M. K. (1) działającego w imieniu małoletniego M. K. (2) przeciwko A. K. o alimenty I oddala powództwo w całości, II nie obciąża małoletniego powoda obowiązkiem zwrotu kosz
Czytaj więcej»

III RC 213/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2015-02-23

Data publikacji: 2015-03-17

trafność 100%

Sygn. akt: III RC 213/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Złotoryi III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Popiel Protokolant : Bartosz Główczyński po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2015 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa C. B. przeciwko M. B. o obniżenie alimentów oraz o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego I. obniża alimenty od powoda C. B. orzeczone wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnic
Czytaj więcej»

III RC 215/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2018-06-14

Data publikacji: 2019-01-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

III RC 215/17 UZASADNIENIE W pozwie wniesionym do tut. Sądu w dniu 8 września 2017 r. E. C. wniosła o zasądzenie od pozwanego R. V. alimentów na rzecz małoletniej powódki M. V. w kwocie po 1 000 złotych miesięcznie. Wniosła również o zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniej powódki kwoty 20 662,25 złotych tytułem zaległych alimentów za okres 36 miesięcy, liczonych wstecz od dnia wniesienia pozwu. W uzasadnieniu pozwu przedstawicielka małoletniej powódki podała, że to ona sprawuje obecnie pie
Czytaj więcej»

III RC 191/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2016-04-14

Data publikacji: 2016-05-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: III RC 191/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 14 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Złotoryi III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Popiel Protokolant : Elżbieta Juszczyk po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2016 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa M. N. przeciwko A. B. działającej w imieniu małoletniej S. B. o obniżenie alimentów I oddala powództwo w całości, II kosztami sądowymi obciąża powoda. UZASADNIENIE Powód M.
Czytaj więcej»

III RC 215/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2014-10-30

Data publikacji: 2014-12-08

trafność 100%

Sygn. akt: III RC 215/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Złotoryi III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Popiel Protokolant : Bartosz Główczyński po rozpoznaniu w dniu 30 października 2014 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa B. H. działającej w imieniu małoletniego M. H. przeciwko D. H. (1) o podwyższenie alimentów I. podwyższa alimenty od pozwanego D. H. (1) orzeczone wyrokiem Sądu O
Czytaj więcej»