Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
337

I C 401/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-08-13

Data publikacji: 2013-10-03

trafność 100%

Sygn. akt I C 401/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 sierpnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa Protokolant : Ewelina Bober po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda M. S. kwotę 4.876,04 zł (cztery tysiące osiemset siedemdzi
Czytaj więcej»

I C 532/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-02-20

Data publikacji: 2013-04-06

trafność 100%

Teza orzeczenia: W sprawie o eksmisję najemcy z lokalu mieszkalnego Sąd bada czy wypowiedzenie mu umowy najmu miało podstawy o których mowa w art. 11 ust. 2 – 5 lub art. 21 ust. 4- 5 ustawy z dnia z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.), a (...)
Sygn. akt I C 532/12 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z. , dnia 20 lutego 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Piotr Krawczuk Protokolant : st. sekr. sądowy Bożena Zielińska po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa Gminy W. - Zakładu (...) w W. przeciwko M. J. o eksmisję oddala powództwo. UZASADNIENIE Strona powodowa Gmina W. – Zakład (...) w W. złożyła przeciwko M. J. pozew
Czytaj więcej»

I C 551/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-07-04

Data publikacji: 2013-08-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 551/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 lipca 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa Protokolant : Ewelina Bober po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa T. G. przeciwko A. G. (1) o zapłatę I powództwo oddala; II zasądza od powoda T. G. na rzecz pozwanego A. G. (1) kwotę 2.417,00 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. UZASA
Czytaj więcej»

I C 575/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-04-12

Data publikacji: 2013-05-18

trafność 100%

Sygn. akt: I C 575/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Piotr Krawczuk Protokolant : st. sekr. sądowy Bożena Zielińska po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa (...) .á.r.l. w Luxembourg przeciwko B. M. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Strona powodowa (...) .á.r.l. w Luxembourg domagała się od pozwanego B. M. zapłaty kwo
Czytaj więcej»

I C 1284/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2017-01-04

Data publikacji: 2020-08-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1284/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Monika Lewoc Protokolant : st. sekr. sądowy Ewa Imielińska po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2017 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa E. P. (1) przeciwko P. K. i C. (...) Towarzystwu (...) w P. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej C. (...) Towarzystwa (...) w P. na rzecz powódki E. P. (1) kwotę 1.331,45 (je
Czytaj więcej»

I C 1303/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2017-10-19

Data publikacji: 2020-08-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1303/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Bernarda Krajewska Protokolant : starszy sekretarz sądowy Ewa Imielińska po rozpoznaniu w dniu 19 października 2017 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa B. T. przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz powódki B. T. kwotę
Czytaj więcej»

I C 1380/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2017-02-28

Data publikacji: 2017-11-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1380/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Piotr Krawczuk Protokolant : st. sekr. sądowy Bożena Zielińska po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2017 roku w Złotoryi na rozprawie spraw z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych w W. przeciwko J. G. , (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Proboszczowie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem
Czytaj więcej»

I C 1614/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2016-03-25

Data publikacji: 2020-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1614/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Waldemar Bochenek Protokolant : sekr. sądowy Ewa Imielińska po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2016 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa A. G. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki A. G. kwotę 3.260,00 (trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt zł) z
Czytaj więcej»

I C 1735/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2016-03-22

Data publikacji: 2020-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1735/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa Protokolant : Małgorzata Gliwa po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2016 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa G. H. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda G. H. kwotę 2.130,00 zł (dwa tysiące sto trzydzieśc
Czytaj więcej»

I Ns 208/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2012-11-23

Data publikacji: 2013-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Z istoty zabezpieczenia spadku wynika , że ma ono tymczasowy charakter i zmierza do ustanowienia przejściowej pieczy nad majątkiem spadkodawcy , w obawie naruszenia rzeczy lub praw pozostałych po spadkodawcy , do czasu jego objęcia przez spadkobierców , wykonawcę testamentu lub kuratora spadku
Sygn. akt I Ns 208/12 POSTANOWIENIE Z. , dnia 23 listopada 2012 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Piotr Krawczuk Protokolant: st. sekr. sądowy Bożena Zielińska po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2012 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z wniosku B. S. z udziałem M. O. i J. P. o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza p o s t a n a w i a: I sporządzić spis inwentarza po S. S. (1) zmarłym dnia 29 listopada 2004 roku w C. i tam ostatnio stale zamieszka
Czytaj więcej»