Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
324

I C 94/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-06-25

Data publikacji: 2013-09-10

trafność 100%

Sygn. akt I C 94/13 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 czerwca 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa Protokolant : Ewelina Bober po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa P. S. .á r.l. z siedzibą w Luxembourg przeciwko G. K. o zapłatę powództwo oddala. UZASADNIENIE Strona powodowa (...) . á. r. l. w Luxembourg w pozwie skierowanym przeciwko pozwanemu
Czytaj więcej»

I C 170/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-08-21

Data publikacji: 2013-10-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: Darowizna dokonana przez spadkodawcę przed więcej niź dziesięciu laty na rzecz małżonków do ich majątku, może być na podstawie art. 994 § 1 kc doliczona do spadku przy obliczaniu zachowku tylko w granicach wartości udziału w majątku wspólnym , jaki przysługuje temu z małżonków , który jest spadkobiercą lub osoba uprawniona do zachowku.
Sygn. akt I C 170/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 sierpnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Piotr Krawczuk Protokolant : st. sekr. sąd. Bożena Zielińska po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa M. C. (1) przeciwko R. C. o zapłatę I zasądza od pozwanego R. C. na rzecz powoda M. C. (1) kwotę 5.467,50 zł (pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesią
Czytaj więcej»

I C 193/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-06-06

Data publikacji: 2013-07-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 193/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 czerwca 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa Protokolant : Ewelina Bober po rozpoznaniu w dniu 06 czerwca 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ulicy (...) w W. przeciwko R. S. o nakazanie I nakazuje pozwanemu R. S. , aby usunął z połaci dachowej nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej p
Czytaj więcej»

I C 175/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2012-11-30

Data publikacji: 2013-01-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: "Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, podyktowana jest wzrostem cen gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, w oparciu o zobiektyzowane kryteria, które mają wpływ na wartość nieruchomości, a nie ocenę profilu i kosztów działalności lub indywidualnych potrzeb (...)
Sygn. akt I C 175/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2012 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Piotr Krawczuk Protokolant : st. sekr. sądowy Bożena Zielińska po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2012 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R. przeciwko Skarbowi Państwa – Staroście (...) o zapłatę I ustala wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczyste
Czytaj więcej»

I C 212/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-03-08

Data publikacji: 2013-04-19

trafność 100%

Sygn. akt I C 212/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 marca 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Piotr Krawczuk Protokolant : st. sekr. sąd. Bożena Zielińska po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2013 roku w Złotoryi na rozprawie spraw z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. przeciwko Powiatowi (...) o zapłatę I oddala powództwa; II zasądza od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwotę 3600 zł ty
Czytaj więcej»

I C 234/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-02-15

Data publikacji: 2013-03-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 234/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa Protokolant : Ewelina Bober po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa Ł. G. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółce Akcyjnej w S. na rzecz powoda Ł. G. kwotę 5.871,00 zł (pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 252/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-03-08

Data publikacji: 2013-04-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: „Zamawiający może żądać od wykonawcy robót budowlanych naprawienia szkody wyrządzonej nienależytym wykonaniem zobowiązania na zasadach ogólnych przez zapłate odszkodowania, a odszkodowanie to obejmuje wszelkie ekonomicznie uzasadnione wydatki, które zamawiający poniósł lub które będzie musiał ponieść w celu doprowadzenia budynku do stanu (...)
Sygn. akt I C 252/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 marca 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Piotr Krawczuk Protokolant : st. sekr. sądowy Bożena Zielińska po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa P. K. (1) przeciwko A. W. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. W. na rzecz powódki P. K. (1) kwotę 38 263,99 zł (trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote dzie
Czytaj więcej»

I C 241/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2016-10-17

Data publikacji: 2020-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 241/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa Protokolant : Bożena Kurzawska po rozpoznaniu w dniu 04 października 2016 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa R. C. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zadośćuczynienie I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki R. C. kwotę 43.
Czytaj więcej»

I C 1/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2012-12-13

Data publikacji: 2013-03-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 1/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Agnieszka Banach Protokolant : st. sekr. sądowy Łukasz Szliwa po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2012 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa J. W. przeciwko P. B. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanego P. B. (1) na rzecz powoda J. W. kwotę 12.308,39 złotych (dwanaście tysięcy trzysta osiem złotych i trzydzieści dziewię
Czytaj więcej»

I C 4/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-10-22

Data publikacji: 2013-12-17

trafność 100%

Sygn. akt I C 4/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa Protokolant : Ewelina Bober po rozpoznaniu w dniu 22 października 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa J. T. (1) przeciwko T. T. (1) i K. K. (1) o eksmisję I nakazuje pozwanym T. T. (1) i K. K. (1) , aby opuścili i opróżnili lokal mieszkalny położony w R. numer 79 gmina Z. i wyda
Czytaj więcej»