Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
337

I C 442/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2012-11-28

Data publikacji: 2013-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Lokale socjalne mają zapobiegać bezdomności osób, które z powodu eksmisji zostały pozbawione prawa do mieszkania , a w dłuższej perspektywie czasu zapewnić takie prawo jedynie najuboższym mieszkańcom gminy. Prawo do lokalu socjalnego nie stanowi natomiast tańszej alternatywy zamieszkania dla osób eksmitowanych , których sytuacja materialna , (...)
Sygn. akt: I C 442/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2012 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Piotr Krawczuk Protokolant : st. sekr. sądowy Bożena Zielińska po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2012 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko Gminie Miejskiej C. - C. Zakładowi (...) w C. o ustalenie I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 180 zł tytułem zwrotu
Czytaj więcej»

I C 453/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2012-11-19

Data publikacji: 2013-02-01

trafność 100%

Sygn. akt I C 453/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 listopada 2012 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Agnieszka Banach Protokolant : st. sekr. sądowy Łukasz Szliwa po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2012 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej Wspólnota z siedzibą we W. przeciwko Ł. C. o zapłatę I zasądza od pozwanego Ł. C. na rzecz strony powodowej Spółdzielczej
Czytaj więcej»

I C 451/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-02-12

Data publikacji: 2013-03-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 451/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lutego 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa Protokolant : Ewelina Bober po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa J. B. przeciwko J. D. o zapłatę I umarza postępowanie co do kwoty 2.000 zł (dwa tysiące złotych); II dalej idące powództwo oddala. UZASADNIENIE Powód J. B. w pozwie skierowanym przeciwko
Czytaj więcej»

I C 470/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-03-27

Data publikacji: 2013-04-26

trafność 100%

Sygn. akt: I C 470/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Piotr Krawczuk Protokolant : st. sekr. sądowy Bożena Zielińska po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa M. W. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda M. W. kwotę 11 000 zł ( jed
Czytaj więcej»

I C 498/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-12-20

Data publikacji: 2014-02-25

trafność 100%

Sygn. akt: I C 498/13 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Piotr Krawczuk Protokolant : st. sekr. sądowy Bożena Zielińska po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko Z. R. o zapłatę I zasądza od pozwanego Z. R. na rzecz strony powodowej (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkni
Czytaj więcej»

I C 532/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-02-20

Data publikacji: 2013-04-06

trafność 100%

Teza orzeczenia: W sprawie o eksmisję najemcy z lokalu mieszkalnego Sąd bada czy wypowiedzenie mu umowy najmu miało podstawy o których mowa w art. 11 ust. 2 – 5 lub art. 21 ust. 4- 5 ustawy z dnia z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.), a (...)
Sygn. akt I C 532/12 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z. , dnia 20 lutego 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Piotr Krawczuk Protokolant : st. sekr. sądowy Bożena Zielińska po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa Gminy W. - Zakładu (...) w W. przeciwko M. J. o eksmisję oddala powództwo. UZASADNIENIE Strona powodowa Gmina W. – Zakład (...) w W. złożyła przeciwko M. J. pozew
Czytaj więcej»

I C 379/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-03-18

Data publikacji: 2013-04-10

trafność 100%

Sygn. akt: I C 379/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 marca 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Agnieszka Banach Protokolant : st. sekr. sądowy Łukasz Szliwa po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa D. M. i M. C. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. solidarnie na rzecz powodów D. M. i M.
Czytaj więcej»

I C 382/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2012-12-28

Data publikacji: 2013-01-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: „1. Najem lokalu zawiązuje się na podstawie umowy, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal do używania za zobowiązaniem najemcy opłacania umówionego czynszu (art. 659 § 1 k.c. w zw. z art. 680 k.c.). Istnienie stosunku najmu wymaga zatem zgodnych oświadczeń woli stron, a tylko wyjątkowo, gdy najem ma za przedmiot lokal (...)
Sygn. akt I C 382/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z. , dnia 28 grudnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Piotr Krawczuk Protokolant : st. sekr. sądowy Bożena Zielińska po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2012 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa Gminy Miejskiej Z. przeciwko P. W. i D. W. (1) o eksmisję I nakazuje pozwanym P. W. i D. W. (1) , aby opróżnili z rzeczy i opuścili lokal mieszkalny numer (...) położon
Czytaj więcej»

I C 401/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-08-13

Data publikacji: 2013-10-03

trafność 100%

Sygn. akt I C 401/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 sierpnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa Protokolant : Ewelina Bober po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda M. S. kwotę 4.876,04 zł (cztery tysiące osiemset siedemdzi
Czytaj więcej»

I C 417/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2012-12-04

Data publikacji: 2013-04-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 417/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 grudnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa Protokolant : Ewelina Bober po rozpoznaniu w dniu 04 grudnia 2012 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa (...) 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w W. przeciwko D. M. o zapłatę powództwo oddala. UZASADNIENIE Strona powodowa (...)
Czytaj więcej»