Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
337

III RC 161/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2017-10-16

Data publikacji: 2018-01-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 161/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 16 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Złotoryi III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Tomasz Popiel Protokolant: Elżbieta Juszczyk po rozpoznaniu w dniu 16 października 2017 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa A. N. przeciwko M. N. o ustanowienie rozdzielności majątkowej I. ustanawia z dniem 9 sierpnia 2017 rozdzielność majątkową między powodem A. N. , a pozwaną M. N. , k
Czytaj więcej»

III RC 161/21

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2022-01-18

Data publikacji: 2022-05-17

trafność 100%

III RC 161/21 UZASADNIENIE W dniu 30 lipca 2021 roku M. G. wniosła pozew o podwyższenie alimentów od pozwanego B. F. rzecz małoletniej powódki A. F. z kwoty po 250 złotych miesięcznie do kwoty po 1.400 złotych miesięcznie oraz na rzecz małoletniego powoda W. F. z kwoty po 250 złotych miesięcznie do 1.100 złotych miesięcznie. W uzasadnieniu pozwu wskazała, iż od ostatniego ustalenia wysokości alimentów minęło 2,5 roku. W życiu małoletnich powodów wiele się zmieniło. Przede wszystkim małoletnia A.
Czytaj więcej»

III RC 166/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2015-07-29

Data publikacji: 2015-09-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: (...) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Jolanta Krutin Protokolant : Barbara Jasińska po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2015 roku w Z ł o t o r y i na rozprawie sprawy z powództwa B. F. przeciwko D. F. o alimenty I. oddala powództwo; II. zasądza od powódki B. F. na rzecz pozwanego D. F. kwotę 60 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. UZAS
Czytaj więcej»

III RC 191/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2016-04-14

Data publikacji: 2016-05-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: III RC 191/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 14 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Złotoryi III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Popiel Protokolant : Elżbieta Juszczyk po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2016 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa M. N. przeciwko A. B. działającej w imieniu małoletniej S. B. o obniżenie alimentów I oddala powództwo w całości, II kosztami sądowymi obciąża powoda. UZASADNIENIE Powód M.
Czytaj więcej»

III RC 213/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2015-02-23

Data publikacji: 2015-03-17

trafność 100%

Sygn. akt: III RC 213/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Złotoryi III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Popiel Protokolant : Bartosz Główczyński po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2015 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa C. B. przeciwko M. B. o obniżenie alimentów oraz o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego I. obniża alimenty od powoda C. B. orzeczone wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnic
Czytaj więcej»

III RC 215/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2018-06-14

Data publikacji: 2019-01-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

III RC 215/17 UZASADNIENIE W pozwie wniesionym do tut. Sądu w dniu 8 września 2017 r. E. C. wniosła o zasądzenie od pozwanego R. V. alimentów na rzecz małoletniej powódki M. V. w kwocie po 1 000 złotych miesięcznie. Wniosła również o zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniej powódki kwoty 20 662,25 złotych tytułem zaległych alimentów za okres 36 miesięcy, liczonych wstecz od dnia wniesienia pozwu. W uzasadnieniu pozwu przedstawicielka małoletniej powódki podała, że to ona sprawuje obecnie pie
Czytaj więcej»

III RC 215/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2014-10-30

Data publikacji: 2014-12-08

trafność 100%

Sygn. akt: III RC 215/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Złotoryi III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Popiel Protokolant : Bartosz Główczyński po rozpoznaniu w dniu 30 października 2014 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa B. H. działającej w imieniu małoletniego M. H. przeciwko D. H. (1) o podwyższenie alimentów I. podwyższa alimenty od pozwanego D. H. (1) orzeczone wyrokiem Sądu O
Czytaj więcej»

III RC 236/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2018-10-29

Data publikacji: 2019-01-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

III RC 236/18 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 3 sierpnia 2018 r. K. B. działająca w imieniu małoletniego powoda M. B. wniosła o zasądzenie od pozwanego M. B. alimentów w kwocie po 650 złotych miesięcznie, poczynając od dnia wniesienia powództwa. Wniosła również o zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda zaległych alimentów w łącznej kwocie 1 841,67 złotych tj. za okres od 6 kwietnia 2018 r. do 2 sierpnia 2018 r. Na rozprawie pozwany M. B. uznał powództwo cześciowo tj. do kwoty
Czytaj więcej»

III RC 238/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2018-01-29

Data publikacji: 2019-01-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 238/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 29 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Złotoryi III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Tomasz Popiel Protokolant: Elżbieta Juszczyk po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2018 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa D. M. przeciwko S. R. o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł I. ustala, że obowiązek alimentacyjny powoda D. M. wobec pozwanego S. R. ( poprzednio M. ), orzeczony w
Czytaj więcej»

III RC 246/21

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2022-03-08

Data publikacji: 2022-05-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

III RC 246/21 UZASADNIENIE W pozwie, który został przekazany do tut. Sądu w dniu 26 listopada 2021 r. przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda N. K. wniosła o zasądzenie od pozwanego J. W. alimentów na rzecz małoletniego S. W. w kwocie po 1.000 złotych miesięcznie. W uzasadnieniu pozwu przedstawicielka małoletniego powoda wskazała, iż pozwany nie wypełnia obowiązku codziennej opieki nad synem i powinien mieć większy niż matka udział w kosztach jego utrzymania wyrażony w formie pieniężnej. W
Czytaj więcej»