Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
337

I C 64/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-08-13

Data publikacji: 2013-10-03

trafność 100%

Sygn. akt I C 64/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 sierpnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa Protokolant : Ewelina Bober po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.a. r.l w Luxembourgu przeciwko M. T. o zapłatę I powództwo oddala; II zasądza od strony powodowej (...) S.a. r.l w Luxembourgu na rzecz pozwanego M. T. kwotę 77,00 złotych tytu
Czytaj więcej»

I C 44/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2016-12-02

Data publikacji: 2020-07-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 44/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Monika Lewoc Protokolant : st. sekr. sądowy Ewa Imielińska po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2016 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa D. T. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki D. T. (1) kwotę 5.260,00 (pięć tysięcy dwieście sz
Czytaj więcej»

I C 75/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-01-28

Data publikacji: 2013-03-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 75/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 stycznia 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa Protokolant : Ewelina Bober po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa J. D. (1) przeciwko B. P. o zapłatę I zasądza od pozwanej B. P. na rzecz powoda J. D. (1) kwotę 61.000 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) i 3.000 Euro (trzy tysiące euro) wraz z
Czytaj więcej»

I C 65/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2012-11-14

Data publikacji: 2012-12-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: "Zadośćuczynienie pieniężne ustalone na podstawie art. 445 § 1 k.c. zachowa kompensacyjny charakter, gdy przy jego wymiarze, poza rozmiarem cierpień fizycznych i psychicznych, uwzględni się poziom życia poszkodowanego i uzasadnione tym potrzeby materialne, które poszkodowany może zaspokoić z przyznanego mu świadczenia, a przez to (...)
Sygn. akt: I C 65/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2012 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Piotr Krawczuk Protokolant : st. sekr. sądowy Bożena Zielińska po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2012 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda A. K. kwotę 6000 zł
Czytaj więcej»

I C 94/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-06-25

Data publikacji: 2013-09-10

trafność 100%

Sygn. akt I C 94/13 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 czerwca 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa Protokolant : Ewelina Bober po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa P. S. .á r.l. z siedzibą w Luxembourg przeciwko G. K. o zapłatę powództwo oddala. UZASADNIENIE Strona powodowa (...) . á. r. l. w Luxembourg w pozwie skierowanym przeciwko pozwanemu
Czytaj więcej»

I C 170/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-08-21

Data publikacji: 2013-10-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: Darowizna dokonana przez spadkodawcę przed więcej niź dziesięciu laty na rzecz małżonków do ich majątku, może być na podstawie art. 994 § 1 kc doliczona do spadku przy obliczaniu zachowku tylko w granicach wartości udziału w majątku wspólnym , jaki przysługuje temu z małżonków , który jest spadkobiercą lub osoba uprawniona do zachowku.
Sygn. akt I C 170/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 sierpnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Piotr Krawczuk Protokolant : st. sekr. sąd. Bożena Zielińska po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa M. C. (1) przeciwko R. C. o zapłatę I zasądza od pozwanego R. C. na rzecz powoda M. C. (1) kwotę 5.467,50 zł (pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesią
Czytaj więcej»

I C 212/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-03-08

Data publikacji: 2013-04-19

trafność 100%

Sygn. akt I C 212/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 marca 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Piotr Krawczuk Protokolant : st. sekr. sąd. Bożena Zielińska po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2013 roku w Złotoryi na rozprawie spraw z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. przeciwko Powiatowi (...) o zapłatę I oddala powództwa; II zasądza od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwotę 3600 zł ty
Czytaj więcej»

I C 193/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-06-06

Data publikacji: 2013-07-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 193/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 czerwca 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa Protokolant : Ewelina Bober po rozpoznaniu w dniu 06 czerwca 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ulicy (...) w W. przeciwko R. S. o nakazanie I nakazuje pozwanemu R. S. , aby usunął z połaci dachowej nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej p
Czytaj więcej»

I C 209/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-04-08

Data publikacji: 2013-05-10

trafność 100%

Sygn. akt I C 209/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 kwietnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Agnieszka Banach Protokolant : st. sekr. sądowy Łukasz Szliwa po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa W. Z. przeciwko Towarzystwu (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda W. Z. kwotę 2.447,58 złoty
Czytaj więcej»

I C 281/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 2013-04-09

Data publikacji: 2013-04-30

trafność 100%

Sygn. akt I C 281/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 kwietnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa Protokolant : Ewelina Bober po rozpoznaniu w dniu 09 kwietnia 2013 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy z powództwa T. Z. (1) przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. dawniej (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz pow
Czytaj więcej»